Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Elaeousa Sebaste (Antiquity)

Συγγραφή : Mechtidis Petros , Paleothodoros Dimitris (17/3/2006)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Mechtidis Petros, Paleothodoros Dimitris, "Elaeousa Sebaste (Antiquity)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7950>

Ελαιούσα Σεβαστή (6/2/2006 v.1) Elaeousa Sebaste (Antiquity) (15/1/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Elaeousa is a city of Cilicia Trachea. The location of the city’s ruins is identified with the modern village of Ayaş, on the coast between Korykos and the River Lamos (Lamas or Limonlu Çayı). The city was built on an island, which was connected to the mainland by a narrow strip of land. Its heyday was in the 2nd century AD, although the glory days continued until the 6th century AD.

Ιστορική Περιοχή

Cilicia Trachea

Άλλες Ονομασίες

Sebaste, modern Ayaş

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>